Groei met ons mee en blink uit.

Galaxus is de grootste online winkel van Zwitserland en erop uit om nieuwe markten te veroveren. Onze zoektocht biedt veel mogelijkheden om met ons mee te groeien. We zijn niet alleen radicaal eerlijk tegenover onze klanten, maar ook tegenover elkaar. Wij geloven niet in grenzen, maar in moed, verantwoordelijkheid en groei. We reflecteren op ons werk en bevorderen een positieve foutencultuur waardoor we van fouten kunnen leren. En we geloven in diversiteit - door kansen te bieden aan iedereen die onze visie om e-commerce een menselijk tintje te geven mede vorm wil geven.

 • Skeleton Loader

 • Skeleton Loader

 • Skeleton Loader

 • Skeleton Loader

Vacatures

   6 vacatures - 6 weergegeven
   FunctieomschrijvingWerklastPlaats
   Teamleider Facility Management & Administratie 80% - 100%Dienst na verkoopKrefeld Odilia AS
   Teamleider beroepsopleiding Krefeld 80% - 100%Beheer van de toeleveringsketenKrefeld Odilia
   OPLEIDING als magazijnbediende (2 jaar). 100%LeerplaatsenKrefeld Odilia
   OPLEIDING Specialist magazijnlogistiek (3 jaar) 100%LeerplaatsenKrefeld Odilia
   (Junior) Supply Chain Procesingenieur 80% - 100%Beheer van de toeleveringsketenKrefeld Odilia
   Magazijn Specialist Retouren (After Sales Handling Professional) 60% - 100%Dienst na verkoopKrefeld Odilia

   Achter de schermen

   Skeleton Loader

   Skeleton Loader


   Skeleton Loader