Groei met ons mee en blink uit.

Galaxus is de grootste online winkel van Zwitserland en erop uit om nieuwe markten te veroveren. Onze zoektocht biedt veel mogelijkheden om met ons mee te groeien. We zijn niet alleen radicaal eerlijk tegenover onze klanten, maar ook tegenover elkaar. Wij geloven niet in grenzen, maar in moed, verantwoordelijkheid en groei. We reflecteren op ons werk en bevorderen een positieve foutencultuur waardoor we van fouten kunnen leren. En we geloven in diversiteit - door kansen te bieden aan iedereen die onze visie om e-commerce een menselijk tintje te geven mede vorm wil geven.

Vacatures

   6 vacatures - 6 weergegeven
   FunctieomschrijvingWerklastPlaats
   Douanevertegenwoordiger / Trade Compliance Specialist (m/v/d) Neuenburg am Rhein 80% - 100%Beheer van de toeleveringsketenKrefeld
   Proefdag in logistiek 80% - 100%LeerplaatsenKrefeld Odilia
   AUSBILDUNG Fachlagerist (2-jährig) (m/w/d) 100%LeerplaatsenKrefeld Odilia
   AUSBILDUNG Fachkraft Lagerlogistik (3-jährig) (m/w/d) 100%LeerplaatsenKrefeld Odilia
   Category Manager im E-Commerce (m/w/d) 80% - 100%Categorie BeheerHamburg
   Junior Category Manager in E-commerce (m/v/d) 80% - 100%Categorie BeheerHamburg

   Achter de schermen