Groei met ons mee en blink uit.

Galaxus is de grootste online winkel van Zwitserland en erop uit om nieuwe markten te veroveren. Onze zoektocht biedt veel mogelijkheden om met ons mee te groeien. We zijn niet alleen radicaal eerlijk tegenover onze klanten, maar ook tegenover elkaar. Wij geloven niet in grenzen, maar in moed, verantwoordelijkheid en groei. We reflecteren op ons werk en bevorderen een positieve foutencultuur waardoor we van fouten kunnen leren. En we geloven in diversiteit - door kansen te bieden aan iedereen die onze visie om e-commerce een menselijk tintje te geven mede vorm wil geven.

Vacatures

   12 vacatures - 12 weergegeven
   FunctieomschrijvingWerklastPlaats
   Dienst na verkoop EU 80% - 100%Dienst na verkoopKrefeld Odilia
   Magazijnbediende / Magazijnassistent 80% - 100%Beheer van de toeleveringsketenKrefeld
   Betaalde stage Duits - Franse vertaling 80% - 100%MarketingHamburg
   Lead Partner Development IT & Elektronica 80% - 100%Categorie BeheerHamburg
   Teamlead After Sales Operations 80% - 100%Dienst na verkoopKrefeld Odilia
   Beveiligingsspecialist 80% - 100%FinanciënKrefeld Odilia
   Magazijn Specialist Retouren (After Sales Handling Professional) 60% - 100%Dienst na verkoopKrefeld Odilia
   Teamleider logistiek 80% - 100%Beheer van de toeleveringsketenKrefeld Odilia
   Senior partner manager 50% - 100%Dienst na verkoopKrefeld Odilia
   Nieuwsredacteur Focus IT + Multimedia 80% - 100%MarketingHamburg
   Categorie Manager in E-Commerce 80% - 100%Categorie BeheerHamburg
   Junior Category Manager in E-Commerce 80% - 100%Categorie BeheerHamburg

   Achter de schermen

   • Skeleton Loader

   • Skeleton Loader

   • Skeleton Loader