Recycling

Informatie over elektrische en elektronische (afgedankte) apparatuur (AEEA)

De volgende informatie is bedoeld voor particuliere huishoudens die AEEA gebruiken. Volg deze belangrijke aanwijzingen op in het belang van een milieuvriendelijke afvoer van afgedankte apparatuur en in het belang van je eigen veiligheid.

Informatie over de afvoer van elektrische (afgedankte) apparatuur en de betekenis van het symbool volgens art. 15 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur jo. bijlage 9 van Richtlijn 2012/19/EU (WEEE-richtlijn).

Eigenaren van AEEA moeten die gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval weggooien. AEEA mag daarom niet als ongesorteerd stedelijk afval worden weggegooid en hoort vooral niet bij het huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet deze afgedankte apparatuur apart worden ingezameld en afgevoerd, bijvoorbeeld via de plaatselijke inzamel- en recyclingsystemen.

Eigenaren van AEEA moeten ook gebruikte batterijen en accu's die niet in de AEEA ingesloten zijn, van de AEEA scheiden alvorens ze bij een inzamelpunt in te leveren. Dit laatste geldt niet als de AEEA overeenkomstig van andere AEEA wordt gescheiden in het kader van de opting-in door de openbare instanties voor afvalbeheer met het oog op de voorbereiding voor hergebruik..

Aan de hand van het symbool volgens bijlage 9 van de WEEE-richtlijn kunnen eigenaren afgedankte apparatuur identificeren die aan het eind van haar levensduur gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval moet worden ingezameld. Het symbool voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur stelt een doorgestreepte verrijdbare afvalbak voor en is als volgt vormgegeven:

 

 

Informatie over de mogelijkheid om afgedankte apparatuur in te leveren:

Als je een elektrisch of elektronisch apparaat bij ons gekocht hebt, kun je een oud apparaat van hetzelfde type (zie onderstaand overzicht) aan ons terugsturen. Als je bijvoorbeeld een nieuwe stofzuiger op galaxus.nl koopt, kun je ons je oude stofzuiger meegeven. In dat geval is het niet vereist dat je het oude apparaat ook bij ons gekocht hebt.

 

Indien je dus een afgedankt apparaat aan ons wil teruggeven of als je nog vragen hebt, neem dan via e-mail of per telefoon contact op met onze klantenservice. Voor toestellen met een gewicht van minder dan 30 kg voorzien we je snel van een verzendetiket waarmee je het gemakkelijk naar ons kunt sturen. Wij zorgen voor de professionele afvoer. Voor apparatuur met een gewicht van meer dan 30 kg kun je aanvragen dat het apparaat gratis bij je thuis wordt opgehaald. Alle ophaaldiensten worden op de begane grond bij de ingang voltooid, tenzij het gebouw een lift heeft.

 

Eigenaren van AEEA van particuliere huishoudens kunnen hun AEEA ook inleveren bij de inzamelpunten van de Stichting OPEN of bij de inleverpunten die door fabrikanten of distributeurs zijn ingericht volgens de WEEE-richtlijn. Een online overzicht van inzamel- en terugnamepunten vind je hier.

 

Informatie inzake gegevensbescherming

Sommige afgedankte apparaten die afgevoerd worden, bevatten gevoelige persoonsgegevens (bv. een PC of een smartphone) die niet in handen van derden mogen vallen.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat eindgebruikers van afgedankte apparatuur de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor het wissen van persoonsgegevens van de afgedankte apparatuur die wordt weggegooid.

 

Overzicht van de toestelcategorieën:

1. Grote huishoudelijke apparaten (wasmachines, vaatwassers, enz.)

2. kleine huishoudelijke apparaten (strijkijzers, stofzuigers, eierkokers, enz.)

3. informatietechnologie en telecommunicatie-apparatuur (printers, smartphones, PC's, enz.)

4. apparatuur voor consumentenelektronica en fotovoltaïsche modules (Blu-Ray spelers, radio's, enz.)

5. verlichtingsapparatuur (lampen, enz.)

6. elektrische en elektronische gereedschappen (boormachines, naaimachines, enz.)

7. speelgoed en sport- en vrijetijdsartikelen (spelconsoles, loopbanden, RC voertuigen, enz.)

8. medische apparatuur (dialysemachines, enz.)

9. meet- en regelapparatuur (weegschalen, CO2-meetapparatuur, enz.)

10. Automaten (koffiemachines, drank- en snoepautomaten, enz.)